ابزار هدایت به بالای صفحه

آلمان اپتیک
معرفي
1393/06/10 تاریخ:
نكاتي مهم در مورد انتخاب عينك آفتابي
بسيار ساده است، بهترين عينك آفتابى عينكى خواهد بود كه بتوانيد اغلب ساعاتى كه در فضاى آزاد حضور داريد استفاده نماييد و احساس راحتى نماييد.
نكته مهم و قابل توجه اين است كه بايد عينكى انتخاب شود كه تمام ويژگى هاى يك عينك خوب به لحاظ استاندارد را داشته باشد و با توجه به اينكه قرار است در طول روز از آن استفاده شود چنانچه از اين عينك به لحاظ ظاهرى خوشتان نيايد فاقد ارزش است.
بنابراين:

1- هرگز فرم و ظاهر عينك را دست كم نگيريد؛ چرا كه در صورتى از آن استفاده مى كنيد كه به لحاظ ظاهرى از نظر خودتان و ديگران قابل قبول باشد.
2- اندازه صورت شما باشد و با آن احساس راحتى كنيد.
3- به اندازه كافى وقت بگذاريد و آن را روى صورت امتحان و دقت كنيد با استفاده از آن چه احساسى داريد.
4- يك عينك خوب زمانى از چشم شما نگهدارى مى كند كه روى چشمتان باشد، نه اينكه داخل داشبورد ماشين باشد و يا داخل كت بگذاريد، يا آن را پايين ترين قسمت بينى قرار دهيد و يا در نهايت روى مو هاى سر بگذاريد.
5- فراموش نكنيد حتماً از درون شيشه عينك بيرون را نگاه كنيد. به چشمان خود اجازه دهيد كه قضاوت كند چگونه محيط بيرون را مى بيند
6- شما به عينكى نياز داريد كه به اندازه كافى شيشه آن تيره باشد تا از چشمان شما در مقابل نور زياد محافظت و احساس راحتى نمايد و نيز تيرگى آن به حدى نباشد كه قدرت ديد شما را در تاريكى كم نمايد و يا استفاده از آن موجب اشتباه در تشخيص رنگ ها شود.

7- رنگ هاى استانداردى كه در رنگ شيشه عينك آفتابى مى توان به كار برد عبارتند از:
- خاكسترى: از خاكسترى كم رنگ تا تيره
- نارنجى: از نارنجى كم رنگ تا تيره
- قهوه اى: از قهوه اى كم رنگ تا تيره
- سبز: از سبز كم رنگ تا تيره

8- افرادى كه از عينك ها يا لنز هاى طبى استفاده مى كنند، اگر آنها پرتو UV را از خود عبور مى دهند، براى نگهدارى از چشم بايد از عينك هاى آفتابى استفاده نمايند.
9- كودكان هرگز نبايد از عينك هاى اسباب بازى استفاده نمايند. چرا كه شيشه اين عينك ها قادر به جذب و انعكاس پرتو هاى مضر از جمله UV نيست. به دليل تيرگى شيشه آن شدت نور مرئى را كاهش مى دهد و در نهايت موجب ورود مقدار بيشترى پرتو نامرئى و مضر به چشم مى شود.
10- نوع عينك آفتابى براى كودكان شبيه عينك بزرگسالان است اما به دليل تحرك زياد آنها ارجح آن است كه شيشه آن از پلى كربنات كه نشكن است، استفاده شود.
11- براى رانندگان استفاده از عينك آفتابى يك وسيله ضرورى است؛ چرا كه علاوه بر محافظت از چشم با كاهش شدت نور موجب افزايش دقت و ديد هنگام رانندگى مى شود.
12- استفاده از عينك هاى آفتابى معمولى در شب جايز نيست.
اما رانندگان مى توانند در شب از نوعى عينك كه رنگ شيشه هاى آن نارنجى است استفاده نمايند و اين عينك ها علاوه بر اينكه موجب كاهش شدت نور چراغ هاى ماشين هاى روبه رو مى شود نيز باعث مى شود راننده بخش هاى تاريك جاده را بهتر ببيند.
13- قاب عينكى كه انتخاب مى كنيد بايد حدقه چشم را بپوشاند و بتواند به طور كامل از ورود نور به داخل چشم جلوگيرى نمايد.
14- در صورتى كه در شرايط خاصى قرار داريد. از قبيل موقعيت هاى صنعتى _ ورزشى بايد از عينك هاى مخصوص آن استفاده نماييد
897 تعداد بازدید:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به صنایع تولید و ساخت عینک و لنزهای آلمان اپتیک می باشد. کدپستی : 986236-63362 تلفن: 982199865963 info@goptics.com
Powered by DorsaPortal